Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

JEZIORO MAMRY. CZY WIESZ, ŻE...?

Na wystawie "Jezioro Mamry. Czy wiesz, że...?" będziemy prezentować między innymi: rekonstrukcję nawodnego osiedla obronnego z wczesnej epoki żelaza z jeziora Dgał Wielki w Pieczarkach, przedmioty (i ich skany 3D) związane z akwakulturą, dioramę kompleksu jeziora Mamry oraz kącik edukacyjny.

Wystawa czynna od 22.06.2022 r.

 

 

Zadanie zostało dofinansowane z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach działania  4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie


JEZIORO MAMRY. CZY WIESZ, ŻE...?