Aktualności

Porozumienie trójstronne ws. przekazania nowego budynku dla Muzeum

26 sierpnia w Muzeum Kultury Ludowej Marszałek Gustaw Marek Brzezin, Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Piwowarczyk oraz Marianna Kulikowska pełniąca obowiązki Dyrektora Muzeum podpisali porozumienie określające ramowo obowiązki...SZCZEGÓŁY